Novinky

Všeobecné podmínky

Vznik  smluvního vztahu

Smluvní vztah vznikne ze strany zákazníka vyplněním, podpisem a odevzdáním přihlášky a zaplacením zálohy, ze strany CK pak potvrzením o zařazení do požadovaného zájezdu.

Přihláška bude cestovní kanceláří akceptována až po zaplacení zálohy 1500,- Kč/os.,  kterou je třeba uhradit současně s podanou přihláškou.  Současně s přihláškou je možno uhradit i celý zájezd.

Cena zájezdu

Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou v programu vyjmenovány.

Vyžádané místo v přední části autobusu po pátou řadu včetně je za příplatek 200,- Kč.

Účastník zájezdu je povinen uhradit doplatek ceny zájezdu nejpozději do šesti týdnů před termínem odjezdu.

Úhrada zájezdu

Úhradu zájezdu  je možno provést po telef. dohodě s CK platbou v hotovosti, poštovní poukázkou typu C, převodem platby z účtu na účet nebo platbou v hotovosti u každé pobočky České spořitelny na běžný účet cestovní kanceláře,  číslo účtu 1322869379/0800. Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo pasu nebo občanského průkazu účastníka zájezdu. Toto číslo musí být shodné s číslem uvedeným na přihlášce.

Přihláška bude CK akceptována až po zaplacení zálohy 1.500,- Kč, kterou je třeba zaplatit co nejdříve po zaslání přihlášky.

Zrušení zájezdu a stornovací podmínky

CK je oprávněna zrušit zájezd při nedostatečném počtu zájemců, popřípadě přesunout termín odjezdu nebo změnit cenu.

Zákazník je oprávněn v těchto případech odstoupit od smlouvy a má nárok na vrácení cele částky, kterou zaplatil.

Při zrušení zájezdu klientem minimálně 30 dnů před odjezdem bude vrácená částka zkrácena o 1.500,- Kč, při zrušení zájezdu v kratším termínu než 30 dní před odjezdem bude vrácená částka zkrácena o 2.000,- Kč.

Pojištění CK

CK je pojištěna proti úpadku u GENERALI POJIŠŤOVNY a. s.

 

Last minute

Aktuální nabídka