Novinky

Jak se přihlásit na zájezd

PŘIHLÁŠKA

Na zájezd se můžete přihlásit:

  • telefonicky,
  • vyplněním přihlášky a zasláním na adresu CK,
  • vyplněním přihlášky na našich webových stránkách.

ZÁLOHA

Přihláška bude cestovní kanceláří akceptována až po zaplacení zálohy 1500,- Kč/os.,  kterou je třeba uhradit současně s podanou přihláškou.

DOPLATEK

Doplatek ceny zájezdu je klient povinen uhradit nejpozději 6 týdnů před odjezdem zájezdu.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

Vyžádané místo v přední části autobusu po pátou řadu včetně je za příplatek 200,- Kč.

ZPŮSOB PLACENÍ

Platit můžete:

  • v hotovosti (po telefonické dohodě s CK),
  • bankovním převodem na náš účet u České spořitelny,  číslo účtu 1322869379/0800, ČS Pardubice, pobočka Lanškroun. Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo pasu, nebo občanského průkazu účastníka zájezdu. Toto číslo musí být shodné s číslem uvedeným na přihlášce,
  • poštovní poukázkou typu A (k vyzvednutí na poště),

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A STORNOPOPLATKŮ

Zdravotní pojištění se v současné době řídí ustanoveními Evropské unie. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby se v každém případě individuálně připojistili.

POJIŠTENÍ PROTI ÚPADKU CK

CK je pojištěna proti úpadku u GENERALI POJIŠŤOVNY a. s.

 

Last minute

Aktuální nabídka